Eredienst zondag 30 januari 2022 aanvang 10.30 uur
Spreker: Jan van de Dorpel
Aanbiddingsleider: Joella
Zondagcoordinator: Jan

Locatie: Live stream
Agenda
4 februari: Open Kerk in de Lutherse kerk
6 februari: Middagdienst in de Lutherse kerk om 16.30u
8 februari: Koffiepraat in het Vincentiushuis
10 februari: informatie-avond ter voorbereiding op jaarvergadering (via digitale ontmoetingsruimte van de kerk)
24 februari: jaarvergadering (tijd en plaats volgen nog)
19 maart: districtsvergadering in Haarlem
6 april: kringleidersoverleg
24 mei: nominatiecommissie
Middagdiensten: nieuwe startdatum en -tijd
6 februari zullen we weer van start gaan met de middagdiensten in het centrum van Nijmegen. Elke eerste en derde zondag van de maand zullen we samenkomen. De dienst begint om 16.30 uur met koffie, thee en een hoop lekkers. Iedereen mag iets lekkers meenemen wat we met elkaar zullen delen. Daarna zal er een dienst zijn waar ontmoeting en groeien in geloof centraal staat.
We willen iedereen uitnodigen om een keer een dienst mee te maken. Welkom ook om anderen mee te nemen.
Adres: Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen
Diensten komende weken
Komende zondagen, in ieder geval t/m 6 februari, zullen de diensten via de stream te volgen zijn. Op dit moment is het houden van een fysieke dienst, tegelijkertijd met het uitzenden van de stream, niet mogelijk. Aangezien het samenkomen met de hele gemeente nu nog niet kan, zal de dienst de komende zondagen via de stream te volgen zijn.
6 februari zal er weer een eerste middagdienst zijn in de Lutherse kerk (zie mededeling).
Het samen kijken van de stream is natuurlijk wel mogelijk, bijvoorbeeld andere kringleden. Vier bezoekers zijn toegestaan!