Eredienst 25 februari 2018 10.30 uur
Spreker: Ds. Jaap Maris
Aanbiddingsleider: Johan de Visser
Zondagcoordinator: Ds. Jaap Maris
Gebed na de dienst: Anja ten Eijkelder en Meta de Visser
Eredienst zondag 4 maart 2018 10:30
Tienerdienst
Zondagcoordinator: Bram Gerritsen
Gebed na de dienst:Joukje van Vugt en Arend van Nugteren
orientatiecursus
Binnenkort (naar verwachting eind maart/april) willen wij een orientatiecursus aanbieden van 3 avonden. Deze cursus is voor iedereen die kennis wil maken met ons als kerk en zich wil verdiepen in waar wij als Kerk van de Nazarener voor staan. Aan het einde van deze reeks wordt er een lidmaatschapsdienst gehouden.
Ook als je al een tijd naar onze kerk komt ben je van harte welkom!
Aanmelden kan bij Katrin Kuik via katrin.kuik@web.de
De data zullen binnenkort (in overleg met de deelnemers) bekend worden gemaakt!
Christian Poets night
Op 7 april staat de Christian Poets Night gepland. Daarvoor worden dichters, woordkunstenaars gezocht die eigen werk willen voordragen. Er is nog ruim plaats. Dus voor wie dit leuk vindt of zich geroepen voelt mag zich aanmelden bij Jurgen
jurgen.toonen@12move.nl. Eigen liedjes mogen ook. dat zal niet de overhand hebben, maar wel ter afwisseling. theaterstukjes zijn ook welkom. eigenlijk alle kleinkunstuitingen. maar gedichten zullen de hoofdmoot zijn. Eind februari is pas duidelijk of er voldoende aanmeldingen zijn. Uiteraard is dit ook een oproep voor toehoorders, publiek dus ;-)
Zangavond 2 maart
Beste leden en vrienden van de gemeente.
DV Vrijdagavond 2 maart zal er weer een Zangavond in onze kerk worden gehouden.
Het is verbindend om met elkaar al zingend God te aanbidden, te danken, te loven en Zijn grote naam te prijzen!
Hierbij nodigen wij u dan ook weer van harte uit om 2 maart te komen en heerlijk mee te doen!
Neem zoveel mogelijk anderen mee waarvan u weet dat zij ook houden van zingen. Zo kunnen we met elkaar er weer een feestelijke avond van maken!

Graag willen wij u ook de gelegenheid geven om vooraf alvast een lied aan te vragen die u bij voorkeur op deze avond gezongen wilt hebben. Het gaat dan met name om liederen die niet in Opwekking staan. Zo kunnen wij als muziekteam deze alvast gaan oefenen. Mocht u dit willen, dan kunt u het lied doorgeven aan Joukje. Dit dan graag vóór 23 februari.
Vanaf 19h30 thee en koffie. 20h00 start Zangavond.We hopen u te kunnen verwelkomen op deze vrijdagavond!
Met vriendelijke groet namens het hele muziekteam,
Joukje van Vugt 06-17085367 of joukjevanvugt@kpnmail.nl