Paasdienst 21 april 2019 10.30 uur 9.00 uur paasontbijt
Spreker: Hadassa Stehouwer
Aanbiddingsleider: Henna Petronielia
Zondagcoordinator: Hadassa
Gebed na de dienst: ?
Agenda
13 april DNMI conventie (landelijke zending) te Rotterdam
19 april, Goede vrijdagdienst om 19.30
21 april 9.00 paasontbijt
21 april 10.30 paasochtenddienst
5 mei na de dienst: 16+ tieners
8 mei kerkenraad
11 mei Vrouwenmiddag
15 mei 20.00 uur Trilogie Samen Bijbel Studie (laatste deel)
23 mei landelijke predikanten bijeenkomst
24 mei bijeenkomst plaatselijke sprekers
29 mei kringleidersoverleg
1 juni kwartaaldiner (surprise diner, opgeven: kwartaaldiner@gmail.com)
11 juni DRKG (landelijke gebouwencommissie)
12 juni kerkenraad
18 juni evaluatiebijeenkomst alpha
21 juni kerkenfietstocht Raad van kerken
23 juni Doopdienst
26 juni Kerkenraad teambuilding
27 juni Permanente nominatiecommissie
Trilogie Samen Bijbel Studie (laatste deel) woensdag 15/05/2019 20:00 uur
Avond Thema (Heb. 6:1-3):
- De leer over het dopen
- Het eeuwig oordeel
Inleider: Ds. Jan Spijkman
Datum: 15 mei 2019 Tijd: 20:00 uur – 22:00 uur
Locatie: bij Dolphin & Muriel (Zwanenveld 3749, 6538XW, Nijmegen) of in de Kerk
van de Nazarener (afhankelijk van het aantal deelnemers)
Graag aanmelden: Telefoon: 024-8442789
Koffie/Thee + Cake staan klaar
Poster: www.dropbox.com/s/8nf6d1i1ppof7w6/TrilogieStudieBijbelAvondThema4.pdf?dl=0