Eredienst zondag 23 juni 2019 10:30
Spreker: Hadassa Stehouwer (Doopdienst?)
Aanbiddingsleider:
Zondagcoordinator: Robert de Vries
Gebed na de dienst: Riet Lenaerts en Nicolette Gerritsen
Agenda
18 juni evaluatiebijeenkomst alpha
19 juni Kring overdag
21 juni kerkenfietstocht Raad van kerken
23 juni Jongvolwassenen ('s avonds)
26 juni Kerkenraad teambuilding
27 juni Permanente nominatiecommissie
30 juni na de dienst: korte gemeentevergadering ivm stemmen over Vincent van de Griend als kerkenraadslid