Agenda
21 oktober Vergadering Raad Christelijk Leven (onderwijscommissie)
27 oktober Tienerdienst! Welkom allemaal. De tieners en hun leiding zijn druk bezig om deze dienst voor te bereiden. Fijn als u er ook bent om hen te bemoedigen en door hen bemoedigd te worden.
27 oktober na de dienst: 16+ tieners
30 oktober Bijeenkomst van het Pastoraal Coördinatie Team
7 november Vergadering van Permanente Nominatie Commissie (eventuele input kan bij Desiree)
9 november Open Doors dag Jaarbeurs Utrecht
11 november Start cursus 'Lectio Devina'
13 november Kerkenraad
14 tm 19 november Regionale conferentie kerk van de Nazarener voor Europa en Midden-Oosten op Cyprus (1x per 4 jaar, zie mededeling). Ook u bent welkom! Meer info rond kosten en reismogelijkheden: jaapmaris@gmail.com
23 november Landelijke toerustingsdag pastorale werkers
23 november Kwartaaldiner. Mooi om elkaar te ontmoeten op verschillende locaties. Opgeven: kwartaaldiner@gmail.com
24 november Stiltedienst
26 november DRKG (landelijke gebouwencommissie) in ons gebouw
11 december Kerkenraad
Uitnodiging Lectio Divina 11, 18 en 25 november
-Zoek je naar nieuwe inspiratie voor je geloofsleven, je gebedsleven en je omgang met
de Bijbel?
-Wil je kennis maken met een eeuwenoude manier van Bijbellezen die ook vandaag nog
steeds heel inspirerend blijkt te zijn?
-Wil je al Bijbel lezend leren om met je verstand af te dalen in je hart?
-Verlang je ernaar om samen met andere Bijbellezers de lectio divina te leren
beoefenen?
Op drie maandagavonden is er in het gebouw van de Kerk van de Nazarener
in Nijmegen een cursus over Bijbellezen met je hart. Je maakt kennis met de
lectio divina als de manier van Bijbellezen die al eeuwenlang wordt beoefend
in de kloosters en die vandaag ook steeds meer mensen buiten het klooster
inspireert.
De cursus wordt gegeven door Jos Douma. Hij is
predikant in Zwolle, auteur, docent christelijke spiritualiteit in Leuven
en mede-initiator van de beweging Contemplatio Nederland . Al
jarenlang is hij enthousiast over lectio divina. Via boeken, websites en
workshops helpt hij anderen om deze manier van Bijbellezen te
ontdekken en zelf te beoefenen, alleen of samen.
Avond 1 : Ontdek lectio divina (maandag 11 november 2019)
Avond 2: Het Woord en de stilte (maandag 18 november 2019)
Avond 3: Samen luisteren naar Gods Woord (maandag 25 november 2019)
-Locatie : Kerk van de Nazarener Nijmegen, De Gildenkamp 6002 (hoek Sint.
Agnetenweg), 6545 LX Nijmegen
-Data : maandagen 11, 18 en 25 november 2019
-Tijden : inloop 19.45 uur, start 20.00 uur, einde 21.45 uur
-Cursusleider : Jos Douma uit Zwolle
-Opgave : stuur uiterlijk 5 november een mailtje naar cursusnijmegen@contemplatio.nl .
-Kosten : 15 euro voor de drie avonden
-Studiemateriaal : wordt op de avonden uitgereikt
- Aantal deelnemers : minimaal 12, maximaal 50
- Kijk ook op: www.kvdn-nijmegen.nl en www.contemplatio.nl
Het persbericht om anderen uit te nodigen vind je hier: www.dropbox.com/s/iop4seacnbtiu3n/PersberichtCursusLectioDivina.pdf
Een verkorte versie vindt je hier: www.dropbox.com/s/qq8oexbr3rhwyiz/CursusLectioDivina.png