Eredienst zondag 15 december 2019 10:30
Spreker: Ds. David van Beveren (KvdN Amersfoort)
Aaanbiddingsleider: Joëlla van de Griend
Zondagscoördinator: Ds. Jaap Maris
Gebed na de dienst: Joukje van Vugt en Peter Paul Both
Agenda
11 december: Kerkenraadsvergadering
15 december: 16+ tieners
16 december: vergadering tienerleiding
19 december: vergadering bouwcommissie
24 december: kerstnachtdienst 21.00 uur
25 december: kerstdienst 10.30 uur
5 januari: dienst met opdragen Elia Simons
8 januari: kerkenraad
9 januari: RCL
11 januari: Training Alpha kernteam
19 januari: Doopdienst
22 januari: Kringleidersoverleg
25 januari: 4e Musketiersevent (vervoer via Arend)
31 januari-2 februari: Breack-Out XL landelijke tieners, zie www.dnji.nl