Pasen 12 april
Vanaf 9.00 uur gezamenlijk digitaal paasontbijt, meldt je aan via info@kvdn-nijmegen.nl (kan de hele zaterdag)
10.30 uur start de paasdienst via kvdn-nijmegen.nl
Thema: Wees niet bang
Bijbellezing: Mattheus 28 vers 1-10
Spreker: ds. Jaap Maris
Na afloop van de dienst: napraten via de ontmoetingsruimten op www.kvdn-nijmegen.nl
Goede vrijdag 10 april
Om 19.30uur staat de link naar de overdenking door Robert de Vries op de site www.kvdn-nijmegen.nl
Na afloop van de dienst is er opnieuw een try-out voor digitaal koffie drinken.
Allemaal van harte welkom via www.kvdn-nijmegen.nl
NA afloop is de ontmoetingsruimte bereikbaar via www.kvdn-nijmegen.nl welkom allemaal!
Geven om corona-slachtoffers in de wereld
In Nederland ervaren we hoe zwaar de impact van corona voor ons is. Tegelijk beseffen we dat het helpt dat we als land voldoende financiële mogelijkheden hebben in de strijd tegen het virus.
Hoe anders is dat in andere delen van de wereld. In veel van die landen zijn ook kerken van de Nazarener. Wij kunnen via onze zusterkerken helpen door een bijdrage over te maken op de rekening van onze zending. Ieder bedrag helpt en wordt voor 100% gebruikt voor hulpverlening via kerken ter plaatse. Van harte aanbevolen!
Giften op ABN-AMRO rekeningnummer: NL97 ABNA 0576584177 ten name van NMI te Nijmegen onder vermelding van: corona.