35 jaar Kerk van de Nazarener in Nijmegen
Op 23 oktober a.s. is het 35 jaar geleden dat onze gemeente "geïnstitutioneerd" werd. We willen dit herdenken door o.a. leden en vrienden te vragen hierover in het kort iets te delen in de feestelijke dienst van zondag 21 oktober. Waarin heb jij Gods Zegen ervaren vanuit de gemeente in die 35 jaar? Ook door jouw inbreng kunnen oude en nieuwe leden en vrienden horen hoe de gemeente gewerkt heeft en gebruikt is in al die jaren.
Als er iemand een bijdrage heeft graag even melden aan Dick Goedhart.