Eredienst zondag 24 februari 2019 10.30 uur
Spreker: Krijn de Jong
Aanbiddingsleiding: Meta de Visser
Zondagcoördinator: Johannes Heideveld
Bidden na de dienst: Anja ten Eijkelder Meta/Johan de Visser
Agenda
27 februari 2e gezamenlijke kringavond (zie hieronder)
5 maart Ichthus reünie (zie hieronder)
maart plaatselijke sprekersbijeenkomst
10 maart 16+ tieners: lunchen en schaatsen
12 maart infoavond Alpha
13 maart kerkenraad
19 maart Alpha avond
21 maart 65+kring
29 en 30 maart districtsvergadering (ledenvergadering landelijke kerk) in Dordrecht
7 april Inspiratiedienst NMI: Hoe zijn we deel van Gods plan voor Nijmegen
9 april DRKG (landelijke gebouwencommissie)
13 april DNMI conventie (landelijke zending) te Rotterdam
Hadassa was op de Nederlandse TV deze week
www.npostart.nl/de-nachtzoen/21-02-2019/VPWON_1302160
Reünie Ichthus 5 maart
Voor alle oud-leden en belangstellenden van christelijke studentenvereniging Ichthus een uitnodiging voor een reünie. Voel je vrij om de uitnodiging door te sturen.
www.dropbox.com/s/p6fz2g7451mzdxp/IchthusLustrum5maart2019.jpg?dl=0
Trilogie Samen Bijbelstudie
Woensdag 27/02/2019 20:00 uur
Avond Thema 2 (Heb. 6:1-3):
- De bekering van dode werken
- De opstanding van de doden
- Het eeuwig oordeel
Inleider: Jan Spijkman
Datum: 27 februari 2019 Tijd: 20:00 uur – 22:00 uur
Locatie: bij Dolphin & Muriel (Zwanenveld 3749, 6538XW, Nijmegen) of in de Kerk
van de Nazarener (afhankelijk van het aantal deelnemers)
Graag aanmelden: Telefoon: 024-8442789
Koffie/Thee + Cake staan klaar